Behandling av personuppgifter

HÖGMARSÖPOKALEN

Lätt att ta sig runt - svårt att vinna

Behandling av personuppgifter

SMBK behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddförordning GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller fr.o.m. 25 maj 2018, vilket innebär att

- vi endast samlar in de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna bedriva föreningens verksamhet på ett ändamålsenligt sätt

- vi sparar personuppgifter i medlemsregistret högst tre år efter att medlemmen erlagt senaste medlemsavgiften.

- personer har rätt att själva på begäran bli borttagna (bortglömda) ur medlemsregistret eller från webbplatsen, kontakta oss om du vill borttagen ur medlemsregistret

Personuppgifter

De personuppgifter som är aktuella för SMBK att lagra och hantera är medlemmars namn, postadress, e-postadress, telefonnummer samt i vissa förekommande fall fotografier tagna under tävlingshelgen på tävlande, medlemmar och besökare.

Ändamål

SMBK samlar in och behandlar personuppgifter i syfte att

- kommunicera med medlemmen om sådant som rör föreningen och tävlingen, t.ex. utskick av det årliga medlemsbrevet och kallelse till årsstämman.

- kontakta tävlande under pågående tävling om speciella skäl föreliggerr, t.ex. av säkerhetsskäl.

- upprätthålla dokumentation för föreningen genom lagring och publicering av vissa personuppgifter i t.ex. resultatlistor och tävlingsreferat.

- inför kontrollerande myndighet kunna uppvisa förteckning över medlemmar som serveras alkohol under aktuellt utskänkningstillstånd.

 

 

 

 

SIdan senast uppdaterad 18-05-01