Medlemsskap

HÖGMARSÖPOKALEN

Lätt att ta sig runt - svårt att vinna

Medlemsskap

Skärgårdens motorbåtsklubb är en ideell förening vars syfte är att arrangera den årliga tävlingen Högmarsöpokalen. Vi är helt beroende av alla engagerade personer som arbetar ideellt samt de medlemsavgifter vi får in från våra medlemmar. Vi hoppas att alla som uppskattar tävlingen och vill ha den kvar blir medlemmar i klubben!

Vad innebär medlemskapet?

- Som medlem bidrar du till att Högmarsöpokalen, som har varit en uppskattad lokal tradition sedan 1920-talet, kan leva vidare.

- Varje år lottar vi ut ett fint pris bland våra medlemmar. Dragning sker på lottnumret vid prisutdelningen/tävlingen. Vem som vunnit anslås även på här på hemsidan. Man har tre månader på sig att hämta ut sitt pris.

- Varje vår får man som medlem ett medlemsbrev hemskickat eller per e-post, med nyheter och inbetalningskort. Man blir också kallad till klubbens årsmöte.

- Medlemskapet kostar 100 kr/år och betalas in på bg-nr: 336-2530.

- Det är endast om du är medlem som du får köpa alkohol under prisutdelningen/festen. Detta beror på vårt utskänkningstillstånd som kräver att vi endast severar till medlemmar. Om vi inte håller oss till dessa regler är det stor risk att utskänkningstillståndet dras in.

SMBK:s stadgar

Ur stadgarna gällande medlemsskap:

§ 2 Medlemsskap

Som medlem kan antas alla som är intresserade av båtlivet och fullgör sina skyldigheter till klubben. Medlem är skyldig att erlägga beslutade avgifter och följa av allmänt möte godkända ordningsregler, samt att i sitt utövande av båtsport uppträda på ett för klubben hedrande sätt.

Ändra uppgifter, avsluta medlemsskap

Om du behöver göra någon ändring i dina uppgifter, avsluta ditt medlemsskap eller bli borttagen ur medlemsregistren (bortglömd enligt GDPR), mejla medlem@hogmarsopokalen.se.

Sidan senast uppdaterad 18-05-01