Så går tävlingen till

HÖGMARSÖPOKALEN

Lätt att ta sig runt - svårt att vinna

Så går tävlingen till

Lätt att ta sig runt - svårt att vinna

Parollen är att det är lätt att ta sig runt men svårt att vinna. Det viktigaste är att man själv bestämmer ambitionsnivå och därmed också svårighetsgrad. Mer om att vara nybörjare finns på sidan För er som inte tävlat tidigare.

Det handlar om sekunderna

Högmarsöpokalen är en precisionstävling som kortfattat handlar om att mäta hur lång banan är, sätta ut kontrollpunkter och räkna ut när man ska passera dessa och sedan köra efter sina beräkningar. Dessutom behöver man vara uppmärksam eftersom det utmed banan finns öppna kontroller som kan bestå av bokstavstavlor, ljuspunkter eller något annat. För varje sekund man passerar dessa före eller efter sin idealtid (som räknas fram av tävlingsledningen), får man ett tidsfel, också kallat en prick. Utöver de öppna kontrollerna finns även hemliga kontroller, vilket innebär att ni klockas utan att ni vet om det. Dessutom klockas ni också vid start och mål.

Det är alltså vid flertalet tillfällen utmed banan som ni riskerar att få prickar. Den som sedan har minst antal prickar på både natt- och dagtävlingen sammanräknat vinner bucklan. Man har dock ingen chans att vinna bucklan om man bara kör den ena.

Men hur gör man egentligen?

Ja, det är just detta som är själva utmaningen och hela tjusningen med Högmarsöpokalen. Helt enkelt det som gör tävlingen unik och så otroligt rolig. Läs hur tävlingen går till steg-för-steg.

Det första man behöver göra är att välja sin hastighet fritt mellan 5-20 knop, vilket man meddelar i samband med anmälan. Tips om hur man ska tänka i valet av hastighet kan läsas på tipssidan. Det är den här hastigheten som tävlingsledningen använder tillsammans med banans längd för att räkna ut din idealtid. Banans längd har ett facit som mäts av tävlingsledningen. Kalibrera din mätning gentemot tävlingsledningens mätning för att öka chanserna att mäta enligt facit.

Men precis som tävlingsledningen behöver också ni göra dessa beräkningar för att kunna köra så nära idealtiden som möjligt och för att kunna räkna ut tiden behövs som bekant sträckan och hastigheten. Läs mer om mätning och räkning. Hastigheten har ni redan valt så det första som behöver göras är att mäta sträckan för att sedan kunna beräkna tiden. Man har 90 minuter på sig att göra sina mätningar, beräkningar och förbereda sig så bra som möjligt innan start.

Alla ekipage startar på sin unika starttid (startsignal ges ej). På nattävlingen startar det första ekipaget kl 22:00 på fredagen och på dagtävlingen startar de första kl 12:00 på lördagen. De långsamma båtarna kör en kortare bana än de snabbare båtarna. Man brukar vara ute i banan 1-2 timmar, beroende på hastighet och banlängd.

Mer information

Tävlingsidé

Tävlingen steg för steg