Tävlingsregler

HÖGMARSÖPOKALEN

Lätt att ta sig runt - svårt att vinna

Tävlingsregler

Högmarsöpokalen är en navigations- och precisionstävling som går ut på att ”den tävlande skall framföra sin motorbåt utmed en angiven bana så att den vid varje tillfälle befinner sig på den plats som svarar mot den anmälda farten”. Tävlingen består av två deltävlingar, natt och dag, och den som totalt samlat ihop minst antal prickar vinner tävlingen.

På banan finns ett antal tidskontroller för att premiera dem som framför sin båt enligt ovan. Varje sekunds avvikelse från den av tävlingsledningen beräknade idealtiden resulterar i 1 prick.

På banan kan även andra typer av kontroller förekomma, vanligtvis tavlor, där avsikten är att kontrollera att den tävlande kört enligt banbeskrivningen. Missad kontroll resulterar i prickbelastning.

90 minuter före start erhåller den tävlande en banbeskrivning. Det är sedan upp till den tävlande att utnyttja tiden fram till start på sådant sätt att bästa möjliga precision kan uppnås under tävlingen. (Vanligtvis utför den tävlande en mätning av banan, och räknar ut när vissa punkter skall passeras)

Allt tävlande sker på egen risk.

Ombordläggningsreglementet gäller.

All osportslighet och skapande av risk för egen eller annan tävlande, kan resultera i prickbelastning eller diskvalificering.

Banorna är ritade och uppmätta på papperskort 612. Alltid på senast utkomna upplaga.

För frågor om tävlingen och tävlingsreglerna, kontakta tävlingsledningen.