Beräkning av tiden

HÖGMARSÖPOKALEN

Lätt att ta sig runt - svårt att vinna

Beräkning av tiden

När du har mätt banan och satt ut kontrollpunkter är det dags att börja räkna ut när du ska vara vid dessa kontrollpunkter. Nedan följer en beskrivning av hur man gör dessa beräkningar.

 

När man navigerar på vatten mäts sträckan i sjömil (samma som distansminut). 1 sjömil är 1852 m. Hastigheten mäts i knop. Om man kör i 1 knop kommer man en sjömil på en timme. Så här ser formeln ut för hur man räknar ut tiden:

TID (timmar)= sträcka (sjömil)/ hastighet (knop)

 

För att få tiden i minuter istället multiplicerar man den med 60.

TID (minuter) =TID (timmar) * 60

 

Och för att få tiden i sekunder multiplicerar man med 60 ytterligare en gång:

TID (sekunder) = TID (minuter) * 60

 

Exempel:

 

Du har mätt ut att en delsträcka mellan kontrollpunkt A och B är 0,24 sjömil och du ska köra i 12 knop. Tiden blir då 0,24/12=0,02 timmar

 

För att få minuter multiplicerar du med 60:

0,02*60=1,2 minuter

 

Och för att få minuter och sekunder tar du decimaldelen och multiplicerar med 60:

0,2*60=12 sekunder

 

Det tar alltså 1 minut och 12 sekunder att köra 0,24 sjömil i 12 knop.