Tips och hjälp

HÖGMARSÖPOKALEN

Lätt att ta sig runt - svårt att vinna

Tips och hjälp

Vilken hastighet ska man välja?

Eftersom det viktigaste är att hålla en konstant hastighet ska man välja en hastighet som båten går bra i. Det är också bra att tänka på att ju högre hastighet man håller desto mindre blir tidsfelet för varje mätfel. Å andra sidan gäller det också att hinna läsa sjökortet så att man åker rätt och att hinna vara uppmärksam på de öppna kontrollerna längs banan. Varje ekipage behöver själva avgöra vilken hastighet som passar dem bäst. Det går bra att välja olika hastigheter på natt- respektive dagtävlingen.

Hur ska man mäta banan?

Det finns många metoder att mäta banan, både analoga och digitala. Gemensamt för alla är att man ska mäta så snävt som möjligt runt tremeterskurvan. Tremeterskurvan är den mörkblå (den inre) kurvan i sjökortet. Man drar raka streck kortaste vägen runt tremeterskurvan. Läs mer om mätning.

Hur räknar man ut tiden snabbt?

Eftersom man endast har 90 minuter på sig att mäta banan och räkna ut tiderna behöver man hitta de snabbaste metoderna. För att klara av räkningen snabbt kan man förbereda ett excelark för uträkningarna. Läs mer om hur man räknar.

Vad är bra att ha med sig/tänka på?

Sjökort, klocka (digital är enklast), materiel för mätning och räkning, flytvästar, tejp/snöre för att sätta fast skylten, penna för att skriva på loggkortet, varma kläder om man sitter ute. På nattävlingen är det också viktigt med lampa.

Tänk på att ha tillräckligt med bränsle i båten och att lanternorna fungerar. Om båten ej har fungerande lanternor blir man diskad. Tänk på att läsa den text som följer med banbeskrivningen noga för att inte riskera att missa viktig information.