Mätning av banans längd

HÖGMARSÖPOKALEN

Lätt att ta sig runt - svårt att vinna

Mätning av banan

För att kunna räkna ut hur lång tid det tar att köra banan behöver man först och främst veta hur lång den är. Tävlingsledningen har mätt ut ett facit som görs enligt mallen "så snävt som möjligt kring tremeterskurvan". Man ritar helt enkelt in banan med raka streck i ett sjökort så snävt man kan genom att aldrig gå innanför tremeterskurvan (den mörkblå kurvan i sjökortet). När detta är gjort kan man sedan mäta hur lång banan är genom att använda sig av t.ex. passare eller pappersremsa (man får hitta sin egen metod). På sidorna på sjökortet finns en skala där man kan mäta avståndet i sjömil.

Att rita ut banan i ett sjökort och sedan mäta "manuellt" är den traditionella metoden som använts genom hela tävlingens historia, men de senaste åren har det blivit vanligare att använda sig av digitala mätmetoder. Bra att veta är dock att tävlingsledningen använder sig av en manuell metod. Läs här hur facit mäts ut och kaliberera din mätning gentemot tävlingsledningens sätt att mäta.

Den som mäter bäst har störst chans att vinna förutsatt att denne har räknat rätt och kört rätt. Ibland händer det att någon spikar banan, d.v.s. mäter på hundradelen exakt enligt facit och då har man stor chans att vinna. Det är dock inte så vanligt att man spikar, vinnarna ligger ofta på upp till fem hundradelar fel. Men det roliga med tävlingen att allt kan hända! Den som har mätt bäst kanske råkar räkna eller köra fel eller missar en öppen kontroll och då kanske någon som har mätt sämre ändå vinner.

Kontrollpunkter

För att man ska veta om man är på rätt ställe vid rätt tidpunkt behöver man sätta ut kontrollpunkter längs banan i sjökortet så att man kan stämma av mot klockan medan man kör. Det innebär i praktiken att dela upp banan i olika delsträckor och för var och en beräkna tiden det tar att åka dessa. Hur många kontrollpunkter man behöver och hinner göra är olika mellan ekipagen.

 

Sidan senast uppdaterad 2017-05-30