Tävlingsidé

HÖGMARSÖPOKALEN

Lätt att ta sig runt - svårt att vinna

Tävlingsidé

Tävlingen är en precisionstävling som går ut på att man ska köra runt sin motorbåt i en bestämd bana med konstant hastighet. Med andra ord kan man säga att man ska vara på rätt plats vid rätt tillfälle hela banan runt.

De tävlande bestämmer själva i vilken hastighet de vill köra och med hjälp av banans längd, d.v.s. sträckan, fås en idealtid som de tävlande ska framföra båten runt banan mot. Vid start, mål och kontroller längs banan klockas båtarna mot den här idealtiden och för varje sekund som är avvikande får man straffpoäng, s.k. prickar. Banans facit mäts så kort som möjligt runt tremeterkurvan i sjökortet.

Det kluriga är att banans längd inte är känd för de tävlande utan de måste själva mäta den för att därefter kunna räkna ut tiden. Dessutom gäller det för de tävlande att köra rätt och vara uppmärksamma på eventuella öppna kontroller längs banan.

Läs mer om hur tävlingen går till

Sidan senast uppdaterad 2017-05-29